Læring for næring…

Rapporten drøfter forholdet mellom utdanning og næringsutvikling i Hedmark fram mot år 2000 med vekt på vidaregåande opplæring.

Den sjølmedvitne einsemda, ein studie av studentane ved norske fjernundervisningsinstitusjonar.

Rapporten tar for seg studentar ved fjernundervisningsinstitusjonar i Norge som nyttar brev som kommunikasjonsmedium. Rapporten kartlegg kven studentane er, kva for kurs dei vel, kvifor dei vel bestemte kurs og fjernundervisning som utdanningsform og litt om kva som har vorte resultatet av studia. Vi finn .ao at den typiske fjernundervisningsstudent er «litt» meir ressurssterk enn… Les mer »

Utdanning og flytting. En kartlegging av utdanningsnivå blant flyttere og bofaste i Nord-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Gauldal-/Rørosområdet.

Rapporten kartlegger flyttestrømmer og flyttemønster i Nord-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Gauldal-/Rørosområdet etter flytternes utdanningsnivå. Det er en bedring av flyttebalansen blant kvinner og menn med lav utdanning, men disse områdene rekrutterer stadig færre av de som tar høyere utdanning. Samlet sett har kvinnene i disse områdene et høyere utdanningsnivå enn menn.

Teori og praksis – en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet

I forbindelse med planer om blant anna økt industrialisering ønsket trehusindustrien i Innlandet en kartlegging av nåværende og framtidige kompetansebehov i egen bransje, i tillegg ønsket man en oversikt over tilgjengelig utdanningstilbud i regionen. Analysen viser at det trolig vil bli økt behov for folk med mellomkompetanse, stabilt behov for folk med ingeniørkompetanse (men fortsatt… Les mer »