Rapporten kartlegger flyttestrømmer og flyttemønster i Nord-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Gauldal-/Rørosområdet etter flytternes utdanningsnivå. Det er en bedring av flyttebalansen blant kvinner og menn med lav utdanning, men disse områdene rekrutterer stadig færre av de som tar høyere utdanning. Samlet sett har kvinnene i disse områdene et høyere utdanningsnivå enn menn.

Bestill rapport

Utdanning og flytting. En kartlegging av utdanningsnivå blant flyttere og bofaste i Nord-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Gauldal-/Rørosområdet. | (rapportnr. 199921)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X