Kan kjøpes fra Opplandske Bokforlag.

Bestill rapport

Fagopplæring i arbeidslivet. Egenart, status og satsningsområder | (rapportnr. 199204)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X