I rapporten presenteres resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant 124 bedrifter i Solør i Hedmark. Målet med denne undersøkelsen har vært å få kunnskap om hvilke kvalifikasjoner det er behov for på arbeidsmarkedet i dette distriktet, og hvor mange nye arbeidsplasse det er realistisk å regne med.

Bestill rapport

Arbeidskraften i Solør. En undersøkelse blant 124 bedrifter i kommunene Grue, Åsnes og Våler | (rapportnr. 198941)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 65,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X