Gerd Wikan

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Gerd Wikan har 17 publikasjoner på ostforsk.no.

Læring for næring…

Rapporten drøfter forholdet mellom utdanning og næringsutvikling i Hedmark fram mot år 2000 med vekt på vidaregåande opplæring.

Gøy på landet? Distriktskampanjen

Vinteren 1988 ble Distriktskampanjen gjennomført i regi av Kommunal- og arbeidsdepartementet. I denne rapporten har vi samlet en del systematiske data om hvordan kampanjen forløp lokalt og hvordan aktørene som sto sentralt i arbeidet i...

Noen teoretiske tanker om geografisk mobilitet og bomotiv.

Dette er den første av tre rapporter fra prosjektet "Bostedspreferanse og bomitiv". I denne rapporten skisseres den teoretiske rammen for prosjektet. Rapporten omhandler både teorier for geografisk mobilitet og sammenlignbare studier av fenomenet bostedspreferanser og...

Noen tanker om næringsutvikling i Hedmark

Rapporten presenterer noen synspunkter på hva som endel sentralt plasserte personer i fylket seg på som styrker og svakheter såvel som muligheter og trusler for næringsutvikling i Hedmark.