Rapporten analyserer kva for prinsipp som ligg bak kulturpolitiske satsingar i Värmland på regionalt og lokalt nivå. Vidare blir dei kulturpolitiske innsatsane vurderte i lys av ulike retningar innafor kulturpolitiske og regionalpolitiske teoriar i dei vestlige industri landa.

Bestill rapport

Kultur på plass? Ein studie av kulturpolitikk og regionalpolitikk i Värmland. | (rapportnr. 199307)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 125,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X