Jorid Vaagland

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Jorid Vaagland har 9 publikasjoner på ostforsk.no.

Kultur som reiselivsprodukt

Forskningsprosjektet problematiserer den brede bruken av begrepet "kultur" i reiselivssammenheng, og går inn på det mangfold av kulturattraksjoner som tilbys turister og hvordan de forstås og oppleves. Mønstre i bruken av kulturattraksjoner og -tilbud i...

Medieutvikling, kultur og regional identitet

Hovedvekten er lagt på å beskrive trekk ved lokalt sosialt liv, kultur og loka/regional identitet, og å diskutere medienes rolle i å utvikle og styrke disse kvalitative aspektene. Intervjuene viser at folks tilknytning og identitetsmessige...