Rapporten gir en bred beskrivelse og analyse av de regionale kunstnersentrene og aktørenes forhold til dem. Beskrivelsen viser en institusjon i relativt stor stabilitet, til tross for store endringer i både indre og ytre rammebetingelser. Kunstnersentrene står overfor viktige utfordringer når det gjelder tilpassing til slike endrigner, og institusjonens potensialer for å møte disse utfordringene blir drøftet.

Bestill rapport

Kunstformidling i klemme – de regionale kunstnersentrene i en ny tid. | (rapportnr. 199313)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 125,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X