Rapporten gir en bred beskrivelse og analyse av de regionale kunstnersentrene og aktørenes forhold til dem. Beskrivelsen viser en institusjon i relativt stor stabilitet, til tross for store endringer i både indre og ytre rammebetingelser. Kunstnersentrene står overfor viktige utfordringer når det gjelder tilpassing til slike endrigner, og institusjonens potensialer for å møte disse utfordringene blir drøftet.

Bestill rapport

Kunstformidling i klemme – de regionale kunstnersentrene i en ny tid. | (rapportnr. 199313)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 125,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X