I rapporten er noen side ved kulturpolitikk og kulturaktivitet i Norge belyst. Videre er det foretatt en gjennomgang av kulturforvaltningene i de fem fylkeskommunene som står bak forskningsprogrammet kultur og regional utvikling, nemllig Akershus, Hedmark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjodane. Avslutningsvis gis det noen synspunkter på felter det bør arbeides videre med i forskningsprogrammet.

Bestill rapport

Kulturpolitikk i et regionalt perspektiv | (rapportnr. 199005.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X