Rapporten gir et forslag til fylkeskommunal strategi for utvikling av arbeidsplasser som følger av økende bevissthet rundt miljøspørsmål.

Bestill rapport

Miljøteknologi og næringsutvikling. Bedriftsforankret strategi for miljøteknologi og næringsutvikling i Oppland og Hedmark. | (rapportnr. 199028)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 105,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X