Rapporten gir et forslag til fylkeskommunal strategi for utvikling av arbeidsplasser som følger av økende bevissthet rundt miljøspørsmål.

Bestill rapport

Miljøteknologi og næringsutvikling. Bedriftsforankret strategi for miljøteknologi og næringsutvikling i Oppland og Hedmark. | (rapportnr. 199028)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 105,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X