Jon Refseth

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Jon Refseth har 4 publikasjoner på ostforsk.no.

DAK/DAP – kompetanseoppbygging i Østlandsforskning

Prosjektet er et ledd i programstyrets ønske om å bygge opp regional kompetanse innen spredning av DAK/DAP teknologi. Østlandsforskning har gjennom dette prosjektet bygd opp denne type kompetanse. Kunnskapsoppbyggingen skjedde gjennom deltagelse i NTNF-prosjekt DD...