I rapporten gis det en bred gjennomgang av kulturaktivitet og kulturforvaltning på lokalt og fylkeskommunalt nivå i Akershus. Med utgangspunkt i dette drøftes samspillet mellom fylkeskommunen, kommunene og organisasjonslivet, det såkalte kulturlivets triangel. Rapporten avslutteer med en oppsummering av Akershus fylkeskommunes kulturstrategi. I stor grad synes denne strategien å være velfundert ut fra de særegne forhold i Akershus.

Bestill rapport

Kulturelle utfordringer i Akershus | (rapportnr. 199114)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 100,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X