I rapporten gis det en bred gjennomgang av kulturaktivitet og kulturforvaltning på lokalt og fylkeskommunalt nivå i Akershus. Med utgangspunkt i dette drøftes samspillet mellom fylkeskommunen, kommunene og organisasjonslivet, det såkalte kulturlivets triangel. Rapporten avslutteer med en oppsummering av Akershus fylkeskommunes kulturstrategi. I stor grad synes denne strategien å være velfundert ut fra de særegne forhold i Akershus.

Bestill rapport

Kulturelle utfordringer i Akershus | (rapportnr. 199114)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X