Denne rapporten inngår i prosjektet «Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse». Prosjektet har bestått av et forprosjekt og et hovedprosjekt med fire delprosjekter. Denne rapporten omhandler delprosjekt 2, «Veier til høyere militære stillinger».

Studien sentrer rundt to hovedtemaer: 1) rekruttering og seleksjon til høyere militære stillinger, samt 2) faktorer som påvirker offiserenes karriereutvikling. Studien viser at det flere forhold både ved den enkelte søker og behov i organisasjonen, som er avgjørende for hvem som blir selektert til de utlyste stillingene. Dette viser seg både i de formelle systemene for seleksjon, og i de uformelle prosessene som foregår i organisasjonen, samt offiserenes egne strategier for å posisjonere seg i forhold til relevante stillinger. Strategiene kan knyttes til bruk av nettverk og sponsorer, men også viljen til å ta belastninger.

Bestill rapport

De få utvalgte. Rekruttering og seleksjon til høyere militære stillinger | (rapportnr. 201404)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 170,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X