I denne evalueringen har vi fulgt en gruppe kadetter ved Krigsskolen som har tatt initiativ til og gjennomført sitt eget prosjekt rundt skriving av bacheloroppgaven. Det overordnede målet med evalueringen har vært å dokumentere prosjektet og å studere læringsprosessen til kadettene.

Bestill rapport

”Under radaren”. Dokumentasjon og prosessevaluering av kadettprosjektet ”Norsk sverm” | (rapportnr. 201601)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X