I dette prosjektet har vi fulgt en gruppe kadetter ved Krigsskolen som har tatt initiativ til og gjennomført sitt eget prosjekt rundt skriving av bacheloroppgaven som avslutter tredje skoleår. Kadettenes utgangspunkt var at de ønsket å utfordre gjeldende militære doktrine som Hæren benytter gjennom å se nærmere på et annet operasjonskonsept, et konsept de kaller «Norsk sverm». Samtidig ønsket kadettene at bachelorperioden skulle forlenges, slik at de kunne studere konseptet i dybden, og som en gruppe. Gruppen skulle behandle et felles tema, et mulig svermkonsept, men hver enkelt kadett med ulike militærfaglige vinklinger. Utprøvingen har således både et militærfaglig aspekt og et pedagogisk aspekt, og skolen ønsket at prosjektet skulle dokumenteres og prosess?evalueres. Det overordnede målet har vært å studere læringsprosessen til kadettene, særlig hvordan de samhandler, hva de tematiserer og diskuterer, og hvordan de utvikler sin forståelse av svermkonseptet.

Bestill rapport

«Under radaren». Dokumentasjon og prosessevaluering av kadettprosjektet «Norsk sverm» | (rapportnr. 201601)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X