«Under radaren». Dokumentasjon og prosessevaluering av kadettprosjektet «Norsk sverm»

I dette prosjektet har vi fulgt en gruppe kadetter ved Krigsskolen som har tatt initiativ til og gjennomført sitt eget prosjekt rundt skriving av bacheloroppgaven som avslutter tredje skoleår. Kadettenes utgangspunkt var at de ønsket å utfordre gjeldende militære doktrine som Hæren benytter gjennom å se nærmere på et annet operasjonskonsept, et konsept de kaller… Les mer »

Kunnskap og kunnskapshull i landskapet prosjektbasert læring. En eksplorerende undersøkelse av forskningslitteraturen

Denne litteraturstudien belyser prosjektbasert læring. Hensikten har vært å finne frem til kunnskap som kan bidra til å utvikle prosjektbasert læring som læringsstrategi ved Krigsskolen. Studien er gjennomført som en eksplorerende litteraturstudie. Litteraturstudien tyder på at forskningen har to «hovedspor», nemlig et læringsteoretisk og et sosialpsykologisk. Av dette følger det at forskning som kan belyse… Les mer »

Individet og staten. Sosialisering til yrkesrollen som offiser. Delrapport fra studiet av rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret, 2011-2014

Denne rapporten inngår i forskningsprosjektet «Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse» og omhandler delprosjektet «Sosialisering ved krigsskolene». Bakgrunnen for forskningsprosjektet er målet om økt mangfold blant Forsvarets personell. Vi har undersøkt hvordan to av krigsskolene forstår sitt utdanningsoppdrag. Rapporten belyser noen kulturelle forventninger som stilles til offiseren og kontekster som benyttes for å anskueliggjøre offiserens virkelighet…. Les mer »