Ole Petter Askheim

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Ole Petter Askheim har 7 publikasjoner på ostforsk.no.

Pleie- og omsorgsplan for Trysil kommune

Rapporten kartlegger omsorgsressursene i kommunen og ser på hvor det særlig er viktig å styrke tjenestene og å bedre koordingeringen mellom ulike deler av hjelpeapparatet. Den legger fram en modell for organisering av hjemmebasert omsorgstjeneste...