Ole Petter Askheim

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Ole Petter Askheim har 12 publikasjoner på ostforsk.no.

Kulturelle utfordringer i Akershus

I rapporten gis det en bred gjennomgang av kulturaktivitet og kulturforvaltning på lokalt og fylkeskommunalt nivå i Akershus. Med utgangspunkt i dette drøftes samspillet mellom fylkeskommunen, kommunene og organisasjonslivet, det såkalte kulturlivets triangel. Rapporten avslutteer...

Pleie- og omsorgsplan for Trysil kommune

Rapporten kartlegger omsorgsressursene i kommunen og ser på hvor det særlig er viktig å styrke tjenestene og å bedre koordingeringen mellom ulike deler av hjelpeapparatet. Den legger fram en modell for organisering av hjemmebasert omsorgstjeneste...