Notatet drøfter tverretatlig samordning med utgangspunkt i oppvekstpolitikken. Det redegjør for motmekanismer en vil støte på i samordningsbestrebelsene og argumenterer for etablering av nye organisatoriske strukturer som et alternativ til samordning

Bestill rapport

Tverretatlig samordning – ideologi eller strategi? | (rapportnr. 199333)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 55,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X