Halvor Fauske

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Halvor Fauske har 15 publikasjoner på ostforsk.no.

Rehabilitering i kommunene – en kartleggingsundersøkelse.

I forbindelse med at Sosial- og helsedepartementet arbeider med en Stortingsmelding om rehabilitering, fikk Østlandsforskning i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av de ulike rehabiliteringstjenestene i kommunene. Det finnes lite samlet kunnskap på nasjonalt nivå...

Barnevernet i Oppland og Hedmark

Hedmark og Oppland er nabofylker og ganske like med hensyn til demografiske, sosioøkonomiske og kulturelle forhold. Barnevernsaktiviteten er imidlertid svært forskjellig i de to fylkene. Hedmark har langt flere barnevernstiltak generelt og hjelpetiltak i hjemmene...