Prosjektet søkte å få igang tiltak og bedre rutiner på tvers av etatsgrensene i en mellomstor bykommune. Modell for prosjektet var de danske såkalte SSP-prosjektene. Rapporten skildrer tiltak og rutiner som ble søkt iverksatt. Den drøfter forholdsvis inngående hvilke mekanismer som motvirker somordning og hva som gjøres for å overkomme disse

Bestill rapport

Samordning av tiltak på lokalplanet for utsatte barne- og ungdomsgrupper | (rapportnr. 198626)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X