Notatet redegjør for det prinsipielle grunnlaget de spesialpedgogiske kompetansesentrene må basere sin virksomhet på utfra lovverk, regelverk o.l. Hvilke politiske målsettinger må de innrette seg etter? Hvilke rettigheter har funksjonshemmede? Hvilke oppgaver og ansvar er lagt til de ulike forvaltningsnivåene og sektorene innenfor disse. Notatet går inn på hvordan prinsippene manifesterer seg på levekårsområdene hjem/bolig, skole/opplæring, arbeid og fritid.

Bestill rapport

Hvilket kart skal vi legge til grunn når vi skal orientere oss i terrenget? Det prinsipielle grunnla | (rapportnr. 198814.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X