Kunstformidling i klemme – de regionale kunstnersentrene i en ny tid.

Rapporten gir en bred beskrivelse og analyse av de regionale kunstnersentrene og aktørenes forhold til dem. Beskrivelsen viser en institusjon i relativt stor stabilitet, til tross for store endringer i både indre og ytre rammebetingelser. Kunstnersentrene står overfor viktige utfordringer når det gjelder tilpassing til slike endrigner, og institusjonens potensialer for å møte disse utfordringene… Les mer »

Mellom lek og alvor. Ord og bilde; et kunstformidlingsprosjekt for barn i Opplandsskolene

Rapporten beskriver og analyserer samhandlingen mellom lærere, barn og kunstnere i et kunstformidlingsprosjekt gjennomført i 7 barneskoler i Oppland høsten 1995. Kunstforsmidlingsprosjektet «Ord og bilde» legger vekt på elevenes egenaktivitet for å gi dem en opplevelse av en kreativ prosess. Prosjektet er studert som å bestå av to sentrale møter; møtet mellom kunstnere og lærere… Les mer »