Rapporten beskriver og analyserer samhandlingen mellom lærere, barn og kunstnere i et kunstformidlingsprosjekt gjennomført i 7 barneskoler i Oppland høsten 1995. Kunstforsmidlingsprosjektet «Ord og bilde» legger vekt på elevenes egenaktivitet for å gi dem en opplevelse av en kreativ prosess. Prosjektet er studert som å bestå av to sentrale møter; møtet mellom kunstnere og lærere og møtet mellom barna og kunstnerne. I rapporten diskuteres det hvordan de ulike aktørgruppenes forventninger til og målsetninger med prosjektet, påvirker prosjektets gang, og det vises også hvordan møtene mellom aktørgruppene preges av at prosjektet gjennomføres i skolen

Bestill rapport

Mellom lek og alvor. Ord og bilde; et kunstformidlingsprosjekt for barn i Opplandsskolene | (rapportnr. 199608)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X