Hanne Riese

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Hanne Riese har 11 publikasjoner på ostforsk.no.

Ungdom og fritid i Lillehammer

Rapporten omtaler fritidsbruk og fritidsvaner blant ungdom i Lillehammerregionen. Bakgrunnen for rapporten er materialet fra to ungdomsundersøkelser utført i 1991og gjentatt i 1996. Fokus for undersøkelsen er ungdommenes fritidsaktiviteter; hva de gjør, hvem de gjør...

Evaluering av habiliteringstjenesten i Vestfold

Rapporten er en evaluering av habiliteringstjenesten for funksjonshemmede i Vestfold fylkeskommune. Hovedproblemstillingene dreier seg om i hvilken utstrekning brukernes og kommunenes behov oppfylles og hvordan organiseringen av habiliteringstjenesten fungerer. Det viktigste datagrunnlaget er beskrivelser og...