Evaluering av Kompetanseteam

Dette notatet omhandler evalueringen av Nordre Lands Kompetanseteam og utgjør et kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av Kompetanseteamet. Kompetanseteam er et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid om behov for kompetanse og tilrettelegging for kompetanseheving i kommunen. Målgruppen er ansatte som jobber med barn og unge mellom 0-24 år. Videre bistår teamet i systemsaker i barnehage og skole og… Les mer »

Evaluering av Drøftingsteam

Dette notatet omhandler evalueringen av Vestre Totens Drøftingsteam og utgjør et kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av Drøftingsteamet. Drøftingsteamet er delt i to, ett for ansatte og foreldre med barn i barnehage og ett for ansatte og foreldre med barn i skole. Teamet er et lavterksel tilbud for å drøfte utfordringer i et tverrfaglig og tverrsektorielt forum,… Les mer »

Mellom stat og profesjon. En undersøkelse av kommunen som skolepolitisk aktør.

Rapporten tar opp kommunens rolle på det skolepolitiske området i spenningsfelt mellom statlig styring og desentralisering av avgjørelser. Den fokuserer hvilke muligheter det finnes for kommunen som skolepolitiske aktør på det kunnskapspolitiske området. Rapporten drøfter hva slags rolle skolekontoret spiller som innovativ kraft i utformingen av en kommunal skolepolitikk og hvordan skolekontoret samhandler med sine… Les mer »

Mellom lek og alvor. Ord og bilde; et kunstformidlingsprosjekt for barn i Opplandsskolene

Rapporten beskriver og analyserer samhandlingen mellom lærere, barn og kunstnere i et kunstformidlingsprosjekt gjennomført i 7 barneskoler i Oppland høsten 1995. Kunstforsmidlingsprosjektet «Ord og bilde» legger vekt på elevenes egenaktivitet for å gi dem en opplevelse av en kreativ prosess. Prosjektet er studert som å bestå av to sentrale møter; møtet mellom kunstnere og lærere… Les mer »

Evaluering av Nettverk for miljølære

Ulike nasjonale læreprogrammer innen miljøundervisning har eksistert siden slutten av 1980-tallet. På slutten av 1990-tallet startet en prosess for å videreutvikle og samordne programmene. Ulike fagmiljøer deltar i arbeidet, og Nettverk for miljølære er et samarbeid mellom skoler, miljøvernforvaltning, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Konkret inneholder programmene fagstoff og aktivitetsforslag, og er hjelpemiddel for miljøundervisningen både… Les mer »

Evaluering av Jysla Løye i TastaSkolen. Et prosjekt om fysisk aktivitet i skolen

Rapporten er utarbeidet av Østlandsforskning på oppdrag fra Stavanger kommune. Målet har vært å analysere i hvilken grad man har nådd målene med JYLITS-prosjektet; og om prosjektet bør videreføres. JYLITS er et samarbeid mellom kommunen, skolene og idretten/frivillige organisasjoner. De overorda målene med JYLITS er alle elever i Tastaskolene skal ha minimum en times fysisk… Les mer »