Mellom lek og alvor. Ord og bilde; et kunstformidlingsprosjekt for barn i Opplandsskolene

Rapporten beskriver og analyserer samhandlingen mellom lærere, barn og kunstnere i et kunstformidlingsprosjekt gjennomført i 7 barneskoler i Oppland høsten 1995. Kunstforsmidlingsprosjektet «Ord og bilde» legger vekt på elevenes egenaktivitet for å gi dem en opplevelse av en kreativ prosess. Prosjektet er studert som å bestå av to sentrale møter; møtet mellom kunstnere og lærere… Les mer »