Rapporten gir en beskrivelse og en analyse av ulike sider ved organisasjonslivet i Oppland, og av fylkes- og kretsorganisasjonenes relasjoner med lokale lag og foreninger og med fylkeskommunens kulturkontor. Videre drøftes fylkes- og kretsorganisasjonenes rolle og betydning i organisasjonslivet, samt de utfordringer som organisasjonslivet representerer for det offentlige, først og fremst fylkeskommunen.

Bestill rapport

Frivillig aktivitet og offentlig politikk – om fylkes- og kretsleddets rolle i organisasjonslivet i Oppland | (rapportnr. 199210)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X