Rapporten gir en beskrivelse og en analyse av ulike sider ved organisasjonslivet i Oppland, og av fylkes- og kretsorganisasjonenes relasjoner med lokale lag og foreninger og med fylkeskommunens kulturkontor. Videre drøftes fylkes- og kretsorganisasjonenes rolle og betydning i organisasjonslivet, samt de utfordringer som organisasjonslivet representerer for det offentlige, først og fremst fylkeskommunen.

Bestill rapport

Frivillig aktivitet og offentlig politikk – om fylkes- og kretsleddets rolle i organisasjonslivet i Oppland | (rapportnr. 199210)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 100,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X