Undersøkelsen bygger på 4 datasett fra Lillehammer kommune, hvor brukere, hjelpere og sektorpolitikere er blitt spurt om hva de legger i god kvalitet på den hjemmebaserte omsorgen. Brukerundersøkelsen bygger på representative utvalg fra 2 av 4 distrikter. Det er også innsamlet levekårsdata for brukerne.

Bestill rapport

Kvalitet i eldreomsorgen i Lillehammer | (rapportnr. 199410)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X