Rapporten bygger på intervju av arbeidsledige i alderen 20-29 år i fylkene Akershus, Hordaland og Hedmark. Hovedformålet har vært å kartlegge de ulike typer av ledighet i gruppen og se disse opp mot kjennetegn som sosial bakgrunn, utdanning og yrkeshistorie. Målsettingen har vært å se på de unges tilpasning til arbeidsmarkedet og de forhold som har vært bestemmende for deres handlinger.

Bestill rapport

Arbeidsledige i alderen 20-29 år. En kartleggingsundersøkelse. | (rapportnr. 199010)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 125,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X