Notatet diskuterer ulike typer ringvirkninger i Hedmark av hovedflyplass på Gardermoen

Bestill rapport

Regionale konsekvenser av hovedflyplass: Perspektiv Hedmark | (rapportnr. 199102.02)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 40,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X