Notatet diskuterer ulike typer ringvirkninger i Hedmark av hovedflyplass på Gardermoen

Bestill rapport

Regionale konsekvenser av hovedflyplass: Perspektiv Hedmark | (rapportnr. 199102.02)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X