Dette er den første av tre rapporter fra prosjektet «Bostedspreferanse og bomitiv». I denne rapporten skisseres den teoretiske rammen for prosjektet. Rapporten omhandler både teorier for geografisk mobilitet og sammenlignbare studier av fenomenet bostedspreferanser og bomotiv, fra Norge og andre deler av den vestlige verden.

Bestill rapport

Noen teoretiske tanker om geografisk mobilitet og bomotiv. | (rapportnr. 198812)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X