Undersøkelsen viser at studentene kommer fra Nord-Gudbrandsdalen, og at de fleste også ønsker å bo og arbeide der etter studiet. Hver tredje student er kvinne, hvilket må sies å være en høy andel for studier av denne type. Flertallet av studentene ønsker arbeid innen privat sektor etter studiet, men det fleste kvinnene ønsker arbeid innen offentlig sektor. De fleste studentene ønsker å bo og arbeide i Nord-Gudbrandsdalen, eventuelt på Østlandet (2. valg)

Bestill rapport

IT på Otta. Hvem er studentene, hva vil de og hvor vil de bo og arbeide? | (rapportnr. 199807)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X