Dette er delrapport 2 fra prosjektet «Bostedspreferanser og bomotiv». Her presenteres og diskuteres resultatene fra en studie

Bestill rapport

Hvem – hva – hvorfor. Kompetansepersonells bostedspreferanser og bomotiv | (rapportnr. 198814)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X