IT på Otta. Hvem er studentene, hva vil de og hvor vil de bo og arbeide?

Undersøkelsen viser at studentene kommer fra Nord-Gudbrandsdalen, og at de fleste også ønsker å bo og arbeide der etter studiet. Hver tredje student er kvinne, hvilket må sies å være en høy andel for studier av denne type. Flertallet av studentene ønsker arbeid innen privat sektor etter studiet, men det fleste kvinnene ønsker arbeid innen… Les mer »

Noen teoretiske tanker om geografisk mobilitet og bomotiv.

Dette er den første av tre rapporter fra prosjektet «Bostedspreferanse og bomitiv». I denne rapporten skisseres den teoretiske rammen for prosjektet. Rapporten omhandler både teorier for geografisk mobilitet og sammenlignbare studier av fenomenet bostedspreferanser og bomotiv, fra Norge og andre deler av den vestlige verden.

Flytting og bomotiv. Presentasjon av prosjekter og rapporter

I rapporten presenteres norske prosjekter og forskningsrapporter fra 80-tallet på feltet flytting, bomotiv og bostedspreferanser. Etter en gjennomgang av de viktigste funnene foretas en oppsummering. Avslutningsvis blir viktige momenter for videre forskning trukket fra. Fra samme prosjekt blir det også publisert en artikkel i Plan og Arbeid (Den strategiske ungdomsfaktoren av Kristian Aasbrenn) og ytterligere… Les mer »