I rapporten presenteres norske prosjekter og forskningsrapporter fra 80-tallet på feltet flytting, bomotiv og bostedspreferanser. Etter en gjennomgang av de viktigste funnene foretas en oppsummering. Avslutningsvis blir viktige momenter for videre forskning trukket fra. Fra samme prosjekt blir det også publisert en artikkel i Plan og Arbeid (Den strategiske ungdomsfaktoren av Kristian Aasbrenn) og ytterligere en ØF-rapport (Gerd Wikan, kommer høsten 1989)

Bestill rapport

Flytting og bomotiv. Presentasjon av prosjekter og rapporter | (rapportnr. 198936)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X