Dette er en artikkel som gjennomgår forsknigsresultater fra feltet bostedspreferanser og bomotiv. Hovedvekten er lagt på utenlandsk og norsk forskning fra 1980-tallet.

Bestill rapport

Bostedspreferanser og bomotiv. En oversikt over nyere forskning | (rapportnr. 198939)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X