Vinteren 1988 ble Distriktskampanjen gjennomført i regi av Kommunal- og arbeidsdepartementet. I denne rapporten har vi samlet en del systematiske data om hvordan kampanjen forløp lokalt og hvordan aktørene som sto sentralt i arbeidet i de enkelte kommunene opplevde det som skjedde.

Bestill rapport

Gøy på landet? Distriktskampanjen | (rapportnr. 198905)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X