Reiselivsnæringen og OL: Markedsføringskick eller løftestang?

En analyse av OL-regionen som reiselivsregion i lys av vinter-OL 1994. Notatet gir foreløpige tall fra prosjektet OL 94 og reiseliv når det gjelder planlagt kapasitet i reiselivet, samt et regne-eksempel på trafikktallene en slik utbygging vil kreve.

Gøy på landet? Distriktskampanjen

Vinteren 1988 ble Distriktskampanjen gjennomført i regi av Kommunal- og arbeidsdepartementet. I denne rapporten har vi samlet en del systematiske data om hvordan kampanjen forløp lokalt og hvordan aktørene som sto sentralt i arbeidet i de enkelte kommunene opplevde det som skjedde.