Etter uavhengigheten i 1966 har Botswana gjennomgått store forandringer. Økonomien har endret seg i en retning av større markedsretting. Selvforsyningsøkonomien har fått mindre plass, både i nasjonens og husholds økonomi. Sysselsettingen i den formelle del av økonomien har økt og en stadig større del av befolkningen får sin inntekt fra lønnsarbeid. På tross av disse betydelige forandringene er likevel den tradisjonelle jordbruksbaserte selvforsyningsøkonomien viktig for folks levekår. Flertallet av husholdene i Botswana er fortsatt på en eller annen måte i kontakt med denne uformelle del av økonomien og får et viktig bidrag til livsopprettholdelse fra denne sektoren.

Bestill rapport

Det splittede hushold. Multiaktivitet og by-land bånd i Botswana | (rapportnr. 199302)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X