Notatet viser volum og retning på arbeidsreiser innen og mellom sub.reg.: Mjøsreg., Hadelandreg. og Kongsvingerregionen.

Bestill rapport

Pendling som indikator på regional integrasjon og interaksjon. | (rapportnr. 199201.02)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X