Notatet viser volum og retning på arbeidsreiser innen og mellom sub.reg.: Mjøsreg., Hadelandreg. og Kongsvingerregionen.

Bestill rapport

Pendling som indikator på regional integrasjon og interaksjon. | (rapportnr. 199201.02)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 50,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X