Rapporten presenterer noen synspunkter på hva som endel sentralt plasserte personer i fylket seg på som styrker og svakheter såvel som muligheter og trusler for næringsutvikling i Hedmark.

Bestill rapport

Noen tanker om næringsutvikling i Hedmark | (rapportnr. 198740)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X