Læring for næring…

Rapporten drøfter forholdet mellom utdanning og næringsutvikling i Hedmark fram mot år 2000 med vekt på vidaregåande opplæring.

Gøy på landet? Distriktskampanjen

Vinteren 1988 ble Distriktskampanjen gjennomført i regi av Kommunal- og arbeidsdepartementet. I denne rapporten har vi samlet en del systematiske data om hvordan kampanjen forløp lokalt og hvordan aktørene som...