Regionale virkninger av OL

Det presenteres et forslag til forskningsprosjekt om de regionale og næringsmessige virkninger av OL. I et vedlegg gis noen eksempler på OL-relaterte tiltak og nettverksorganisering i to bransjer for å utnytte de næringsmessige muligheter OL gir.

Evaluering av PTD media prosjektene

Rapporten inneholder en oversikt over medievirksomhet i Norge (avis, nærradio, lokal-tv, foto og reklame) med særlig vekt på regional fordeling. De konkrete PTD-prosjekter blir beskrevet og evaluert etter deres målsettinger, organiseringsform og samarbeid med andre. Rapporten avsluttes med å peke på noen aktuelle problemområder. Delprosjekt under PTD-evalueringen gjennomført ved Østlandsforskning, FORUT, NIBR og Rogalandsforskning

Mellom kultur og næring

Det foretas en gjennomgang av prosjekter i PTD-programmet som gjelder kultur, miljø, opplevelser og reiseliv. Prosjektenes mål og innretning er drøftet i forhold til PTD-programmets intensjoner. Det er foretatt en prinsipiell drøfting av forholdet mellom kultur og næring, hvilket kunnskapsbehov vi står overfor, og hvordan det videre arbeidet med PTD-programmet kan legges opp med sikte… Les mer »

Ottadalen – kulturtradisjoner brynes mot framtida

Rapporten gir bakgrunnmateriale om sosiale, kulturelle og næringsmessige forhold i Ottadalen. Arbeidet er utført som et ledd i evalueringen av PTD-prosjektene i Oppland