Bygdemobiliseringsprogrammet i Oppland 1999-98 – evaluering – sluttrapport

Evalueringen omfatter et program med fem ulike prosjektområder: Hadeland, Gjøvik, Gausdal, Vestre Slidre og Dovre/Lesja og en samlet kostnad på 3.2 mill. kroner over 3 år. Hovedmålet med programmet var å støtte lokal mobilisering gjennom utvikling av lokale nyskapnings- og etablerermiljøer, og å gjøre bygdeutvikling til en del av den lokale næringspolitikken. Områdene fikk stor… Les mer »

Til himmels med Gardermoen? – En analyse av nærings- og bosettingsmessige effekter og muligheter for Hamar- og Glåmdalsregionen av relokaliseringen av hovedflyplassen til Gardermoen

I denne rapporten analyseres effektene og muligheter for næringsutvikling og bosetting i Hamar- og Glåmdalsregionen som følge av relokalisering av hovedflyplassen til Gardermoen. Effekt- og mulighetsanalysen bygger på relativt omfattende statistikkanalyser av sentrale utviklingstrekk inen næringsliv/sysselsetting, pendling, arbeidsledighet, bosetting, byggeaktivitet og boligpriser i Hamar- og Glåmdalsregionen, på beskrivelser av hva som har skjedd, skjer og… Les mer »

Østerdalene. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Indre Østlandet.

Områdeanalysen beskriver regionale utviklingsprosesser i samspill med offentlig planlegging og politikk i 18 kommuner i Hedmark fra midten av 1960-tallet fram til i dag. Området har problemer og utfordringer knyttet til spredt bosetting og uttynning av befolkningen, og til omstilling innenfor de tradisjonelle jord- og skogbruksrelaterte næringer. Offentlig sektor spiller en stor rolle for sysselsettingen… Les mer »

«SNOWBALL» – en klyngeanalyse

Denne analysen er utarbeidet som et ledd i en prosess hvor sentrale reiselivs- og opplevelsesbedrifter i Lillehammerområdet og Midt-Gudbrandsdalen har gått sammen om å søke status som et ”Norwegian Centre of Expertise” (NCE). NCE er et nasjonalt program som drives av Norges forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge. Målet for dette programmet er at NCE-miljøene skal… Les mer »

Bulyst, kjønn og entreprenørskap – ein kvalitativ analyse

Denne analysen er ein kvalitativ analyse av intervju gjort med det næringspolitiske tiltaksapparatet i Nord-Gudbrandsdalen, studentar i Trondheim, Oslo, Ås og Bergen samt eit utval av kvinner i Nord-Gudbrandsdalen. Fokus var å finne ut kva vilkår det er som avgjer kvifor kvinner vel å bu, eventuelt ikkje bu, i regionen. Analysen viser at det enno… Les mer »

Utmarksbaserte næringer – utviklingsmodeller og lokal økonomi

Rapporten drøfter hva ulike former for reiselivsmessig utnytting av utmarka kan gi av lokal sysselsetting og verdiskaping. Rapporten bygger på case-studier i Stor-Elvdal, Bjorli og Ringsakerfjellet. Stor-Elvdal har basert seg på lokale aktører, jakt, fiske og tradisjonelt friluftsliv, og utbygging av hytter med enkel standard. Bjorli har alpinanlegg og hoteller bygd opp og eid av… Les mer »