Evalueringen omfatter et program med fem ulike prosjektområder: Hadeland, Gjøvik, Gausdal, Vestre Slidre og Dovre/Lesja og en samlet kostnad på 3.2 mill. kroner over 3 år. Hovedmålet med programmet var å støtte lokal mobilisering gjennom utvikling av lokale nyskapnings- og etablerermiljøer, og å gjøre bygdeutvikling til en del av den lokale næringspolitikken. Områdene fikk stor frihet i valg av prosjekt og har arbeidet med en rekke forskjellige delprosjekter. Det ligger ingen ensartet arbeidsmodell til grunn. Programmet har tidligere hatt en statusevaluering etter ca et års drift, samt en mer summarisk midvegsevaluering som tilbakemelding til oppdragsgiver og prosjektområdene. Herværende sluttevaluering er for en stor del basert på innsendt materiale fra prosjektlederne og fra kommuneadministrasjonene

Bestill rapport

Bygdemobiliseringsprogrammet i Oppland 1999-98 – evaluering – sluttrapport | (rapportnr. 199905)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X