Rapporten drøfter hva ulike former for reiselivsmessig utnytting av utmarka kan gi av lokal sysselsetting og verdiskaping. Rapporten bygger på case-studier i Stor-Elvdal, Bjorli og Ringsakerfjellet. Stor-Elvdal har basert seg på lokale aktører, jakt, fiske og tradisjonelt friluftsliv, og utbygging av hytter med enkel standard. Bjorli har alpinanlegg og hoteller bygd opp og eid av eksterne investorer, og stor utbygging av høgstandard hytter. Ringsakerfjellet har et sentrum med flere overnattings- og serveringsteder, butikker, mm. Området har ca. 5.000 private hytter og mange kommersielle aktivitetstilbud.

Bestill rapport

Utmarksbaserte næringer – utviklingsmodeller og lokal økonomi | (rapportnr. 200304)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 182,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X