Denne analysen er utarbeidet som et ledd i en prosess hvor sentrale reiselivs- og opplevelsesbedrifter i Lillehammerområdet og Midt-Gudbrandsdalen har gått sammen om å søke status som et ”Norwegian Centre of Expertise” (NCE). NCE er et nasjonalt program som drives av Norges forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge. Målet for dette programmet er at NCE-miljøene skal utvikles videre til motorer for næringsutvikling. De skal etter intensjonen få fart på nyskaping i regionale bedriftsmiljøer, gjennom samarbeid mellom bedrifter, forskere, høgskoler og offentlige myndigheter. De må i tillegg være internasjonalt orienterte. NCE-nettverk skal fremme samarbeid, synergier, infrastruktur, internasjonalisering, rekruttering og økt kompetanse. Analysen er geografisk avgrenset til seks kommuner, NCE-regionen; Ringsaker, Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu og Sør-Fron, med noen forgreininger til Hamar og Vinstra. Målet med analysen har ikke vært å avdekke en næringsklynge i regionen, men å undersøke om reiselivs- og opplevelsesnæringen i regionen kan sies å ha klyngeegenskaper, og vurdere hva som er svakhetene og barrierene i disse næringene i forhold til de krav som stilles til en klynge. Analysen er basert på bedriftsintervjuer og på tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene.

Bestill rapport

«SNOWBALL» – en klyngeanalyse | (rapportnr. 200905)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X