«SNOWBALL» – en klyngeanalyse

Denne analysen er utarbeidet som et ledd i en prosess hvor sentrale reiselivs- og opplevelsesbedrifter i Lillehammerområdet og Midt-Gudbrandsdalen har gått sammen om å søke status som et ”Norwegian Centre of Expertise” (NCE). NCE er et nasjonalt program som drives av Norges forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge. Målet for dette programmet er at NCE-miljøene skal… Les mer »