Det presenteres et forslag til forskningsprosjekt om de regionale og næringsmessige virkninger av OL. I et vedlegg gis noen eksempler på OL-relaterte tiltak og nettverksorganisering i to bransjer for å utnytte de næringsmessige muligheter OL gir.

Bestill rapport

Regionale virkninger av OL | (rapportnr. 199015.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 55,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X