Det presenteres et forslag til forskningsprosjekt om de regionale og næringsmessige virkninger av OL. I et vedlegg gis noen eksempler på OL-relaterte tiltak og nettverksorganisering i to bransjer for å utnytte de næringsmessige muligheter OL gir.

Bestill rapport

Regionale virkninger av OL | (rapportnr. 199015.04)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 55,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X