Rapporten gir bakgrunnmateriale om sosiale, kulturelle og næringsmessige forhold i Ottadalen. Arbeidet er utført som et ledd i evalueringen av PTD-prosjektene i Oppland

Bestill rapport

Ottadalen – kulturtradisjoner brynes mot framtida | (rapportnr. 198903.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X