Rapporten gir bakgrunnmateriale om sosiale, kulturelle og næringsmessige forhold i Ottadalen. Arbeidet er utført som et ledd i evalueringen av PTD-prosjektene i Oppland

Bestill rapport

Ottadalen – kulturtradisjoner brynes mot framtida | (rapportnr. 198903.04)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 90,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X