Prosjektet er en del av et kompetanseprogram finansiert av kommunenes sentralforbund. I prosjektet har vi vært opptatt av hvordan strategisk planlegging og strategisk ledelse kan innpasses i kommunale organisasjoner. Hovedvekten er lagt på kommunenes arbeid med næringsutvikling, med grunnlag i erfaringer fra Tynset har vi forsøkt å avdekke muligheter, begrensninger og betingelser for strategisk ledelse i en kommunal organisasjon. Vi har også drøftet hvilke konsekvenser en slik arbeidsform vil ha for det politiske og det administrative systemet i kommunen.

Bestill rapport

Strategiarbeid i kommuner. Muligheter og problemer, basert på erfaringer fra Tynset kommune. | (rapportnr. 199021)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 185,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X