Prosjektet er en del av et kompetanseprogram finansiert av kommunenes sentralforbund. I prosjektet har vi vært opptatt av hvordan strategisk planlegging og strategisk ledelse kan innpasses i kommunale organisasjoner. Hovedvekten er lagt på kommunenes arbeid med næringsutvikling, med grunnlag i erfaringer fra Tynset har vi forsøkt å avdekke muligheter, begrensninger og betingelser for strategisk ledelse i en kommunal organisasjon. Vi har også drøftet hvilke konsekvenser en slik arbeidsform vil ha for det politiske og det administrative systemet i kommunen.

Bestill rapport

Strategiarbeid i kommuner. Muligheter og problemer, basert på erfaringer fra Tynset kommune. | (rapportnr. 199021)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 185,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X